Home

Samenwerken aan samenleven

Bijdragen aan een zelfstandige en zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, dat is wat Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland beoogt. Het benutten en verder ontwikkelen van aanwezige kwaliteiten van mensen en versterken van wederkerige betrokkenheid in leefomgeving en werksituaties.

De stichting VRIENDEN MEE NWH beheert het VRIENDEN MEE Innovatiefonds. De stichting financiert en initieert projecten die groei en samenwerking tussen personen (met- en zonder- beperking), bedrijven en groepen stimuleren en realiseren. Ze zet haar netwerk in voor benodigde expertise en organisatieondersteuning. Centraal daarbij staan altijd mensen met een beperking en kwetsbare burgers.

Voorbeelden van projecten die mede tot stand zijn gekomen door Stichting VRIENDEN MEE NWH zijn onder meer: Supporters voor Supporters, Honkbal MEE! tijdens de Haarlemse Honkbalweek, de buitenexpositie Down’s Upside, Vakantiebeurs, Scoren met Jongeren, de G-niale Kunstweek en Best Buddies.

Zo draagt Stichting VRIENDEN MEE bij aan het optimaal (samen)leven van mensen met een beperking in deze maatschappij. Wilt u ook gebruik maken van en bijdragen aan de kwaliteiten van mensen met een beperking? Onze stichting denkt graag mee aan de invulling van uw MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

  • Heeft uw bedrijf of organisatie ondersteuning nodig bij het MVO-beleid? Stichting VRIENDEN MEE denkt met u mee.
  • Komt uw idee of project in aanmerking voor financiële steun van het VRIENDEN MEE Innovatiefonds? Kijk bij aanvragen.
  • Wilt u betrokken worden en op de hoogte blijven? Word VRIEND van Stichting VRIENDEN MEE.
  • Zelf een financiële of inhoudelijke bijdrage leveren? Klik op donaties of neem vrijblijvend contact met ons op.