Samenwerken aan meedoen en zelfstandig zijn

Meedoen. Zelfstandig zijn. Het is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Maar wat als je wel veel kwaliteiten, maar ook een beperking hebt? Of een achterstand tot de samenleving? Kun je dan evengoed meedoen? En kun je dan toch zelfstandig zijn?

Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland helpt mensen met een beperking of achterstand tot de maatschappij om mee te doen aan de samenleving én om zelfstandig te zijn. Dat doet de stichting op twee manieren: met geld en met kennis.

Een financiële bijdrage van Stichting VRIENDEN MEE
Organiseer je iets om mensen met een beperking of achterstand tot de maatschappij bij de samenleving te betrekken? Vraag Stichting VRIENDEN MEE dan om een financiële bijdrage. Dankzij bijdragen uit het Stichting VRIENDEN MEE Innovatiefonds zijn al heel wat mooie dingen tot stand gekomen.

Maak gebruik van de kennis van Stichting VRIENDEN MEE
Meedoen is samenwerken. Daarom staat bij Stichting VRIENDEN MEE de samenwerking tussen mensen met en mensen zonder beperking voorop. Wil jouw organisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maak dan gebruik van de kennis van Stichting VRIENDEN MEE en werk bijvoorbeeld samen aan een MVO-beleid voor jouw organisatie. Misschien komen de kwaliteiten van mensen met een beperking of achterstand wel enorm goed tot hun recht in jouw bedrijf. Of misschien is er een mooi project dat je kunt sponsoren.

Laat je adviseren door Stichting VRIENDEN MEE
Heb je een beperking, een achterstand tot de samenleving of heeft iemand in jouw omgeving dat? Dan kan Stichting VRIENDEN MEE je helpen met vragen over zaken als opvoeden, leren, werken en wonen.


Een bijdrage leveren?
Wil je ook een bijdrage leveren aan het goede werk van Stichting VRIENDEN MEE? Of wil je betrokken worden bij de mooie dingen die de stichting doet? Wordt dan VRIEND van Stichting VRIENDEN MEE! De stichting is ANBI-erkend.

Stichting VRIENDEN MEE in het kort:

Meer weten?
Neem contact op met Jaap Purmer, voorzitter, via jaap@vriendenmee.nl.