Aanvraagprocedure

Beoordeling van het verzoek om financiële bijdrage

Voldoet het verzoek om financiële bijdrage aan de gestelde criteria dan wordt deze ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van het Innovatiefonds.
Het bestuur let op de eigen beschikbare middelen en de gestelde prioriteiten binnen de doelstelling van het fonds.

Procedure

Het bestuur komt 4 à 5 keer per jaar bijeen. Als het verzoek om financiële bijdrage voldoet aan de gestelde criteria komt het project niet automatisch in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke financiering. Het bestuur van het Fonds beslist welk van de voorliggende projecten voor financiering in aanmerking komen. De beslissing van het bestuur is bindend.