ANBI status

De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Op 1 januari 2008 zijn de belastingregels veranderd voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van:

  • Schenking.
  • Successie.
  • Aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting).

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet u een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst, ook als u eerder al gerangschikt bent bij de Belastingdienst.

Stichting Vrienden Mee is ANBI erkend.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI en wat is het belang voor aanvragers van financiele steun?

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Wie kan als ANBI aangewezen worden?

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn geen ANBI.

Kan een ANBI toch schenkings of successierecht verschuldigd zijn?

In de volgende gevallen kan schenkings- of successierecht zijn verschuldigd:

  • Als een ANBI een uitkering doet die niet voor 90% in het algemeen belang is, moet de ANBI daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ’s-Hertogenbosch.
  • Als een ANBI een erfenis of schenking ontvangt waaraan een opdracht is verbonden. Hierdoor is de erfenis of schenking niet in het algemeen belang. Bij zo’n erfenis of schenking moet de ANBI daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ‘s-Hertogenbosch.

Bron: www.belastingdienst.nl