Criteria

Criteria aanvragen

 Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Stichting Vrienden MEE Noordwest-Holland dient u onderstaand formulier geheel en compleet in te vullen. De aanvraag dient vervolgens formeel ingediend te worden bij het Bestuur Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland, James Wattstraat 5, 1817 DC Alkmaar en voorzien te zijn van:

 1. Omschrijf uw initiatief (min. 250 woorden)
 2. Wat is de doelgroep voor uw initiatief?
 3. In welke fase bevindt het plan zich?
  a) Planfase (nog niet gestart, maar wel aan het plannen)
  b) Startfase (initiatief is van start, 0-2 jaar)
  c) Steadyfase (initiatief is ontwikkeld en volwassen, geen doorgroei)
  d) Doorgroeifase (initiatief bestaat al enige tijd, doorgroei mogelijk)
 4.  Wat is de start- en einddatum van uw initiatief?
 5.  Wat is de reikwijdte van het initiatief?
  a) straat
  b) wijk
  c) dorp
  d) gemeente
  e) provincie
  f) land
 6.  Hoe kan dit initiatief ‘verduurzaamd’ worden (een vast karakter krijgen)?
 7.  Met welke thema’s houdt uw initiatief zich bezig (meerdere opties mogelijk)?
  Arbeidsmarkt / mobiliteit / Armoede & sociale uitsluiting / Netwerkplatform/ Cultuur/ Educatie/ Emancipatie/ Sociale Cohesie/ Groen & Openbare ruimte / Sport & Bewegen / Integratie / Veiligheid/ Vitaal platteland/ Jongeren / Wijkontwikkeling en buurtontwikkeling / Krimp / Wonen / Leefbaarheid / Zorg & Welzijn / Duurzaamheid & Energie
 8.  Dit initiatief werkt met   …. vrijwilligers.
 9.  Dit initiatief werkt met … betaalde krachten.

 10.Ik werk met sponsoren, namelijk de volgende… (specificeer of het natura of geld is)

 11.Dit initiatief heeft de volgende inkomsten (specificeer):

 1. a) Subsidie  –
 2. b)Donaties –
 3. c) Lidmaatschappen –
 4. d) Producten of diensten –

 12.Mijn initiatief heeft behoefte aan (meerdere opties mogelijk):
Geld / Media aandacht / Materialen / Onderzoek / Werkplek / Cliënten / Afnemers / Partners / Vrijwilligers / Bestuurders / Financieel Advies / Juridisch advies / Organisatorisch advies

 13.Hoe levert uw project maatschappelijke toegevoegde waarde (min 250 woorden).

 14.Wat is het beoogde concrete resultaat van het project?

 15.Hoeveel mensen bereikt u met uw initiatief?

 16.Hoe belangrijk is hulp van de stichting Vrienden MEE Noordwest-Holland voor jouw initiatief? (min. 250 woorden)

 17.Schrijf een promotietekst voor uw project, inclusief beeldmateriaal, voor onze website.

 Bijlagen:

 • Een begroting en dekkingsplan waarbij is aangeven bij welke instanties tevens financiële ondersteuning wordt/is gevraagd.
 • De contactgegevens van uw organisatie.

Voorwaarden toekenning:

 • Er moet sprake zijn van een situatie waarin reguliere financiering ontoereikend is.
 • Er moet een deugdelijke begroting aanwezig zijn.
 • Een activiteit of project moet aantoonbaar worden ontplooid op het terrein van laagdrempelige cliëntondersteuning en/of maatschappelijke integratie van mensen met een beperking.
 • Het betreft bij voorkeur een activiteit met een visie op mogelijkheden tot verduurzaming en verspreiding. Er wordt in principe een eenmalige bijdrage verstrekt.
 • De resultaten van het project zijn SMART gedefinieerd.