Donaties

Werkwijze Donaties

Het werk van Stichting VRIENDEN MEE kan uitsluitend gerealiseerd worden dankzij de financiële bijdragen van particulieren, organisaties en bedrijven. Om het werk van de stichting ook in de toekomst mogelijk te maken, blijft de stichting afhankelijk van donaties.

Uw donatie is welkom op: NL 43 INGB 0660798263 t.n.v Stichting VRIENDEN MEE NW Holland. 

Grotere bedragen kunnen onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor uw Belastingaangifte. Stichting VRIENDEN MEE is door de Belastingdienst namelijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.