Bestuur

Bestuur

Stichting VRIENDEN MEE financiert en initieert projecten die groei en samenwerking stimuleren en realiseren. Vanuit hun betrokkenheid stellen de bestuursleden zich graag aan u voor.

Naam Jaap Purmer, Voorzitter Stichting VRIENDEN MEE
E-mailadres jaap@vriendenmee.nl
Telefoonnummer 06-53328870
 LinkedIn nl.linkedin.com/pub/jaap-purmer/3/253/609

Jaap Purmer

“Stichting VRIENDEN MEE wil verbinden en betrokkenheid wakker maken, zowel bij maatschappelijke organisaties als het bedrijfsleven. Het project ‘Supporters voor Supporters’ vind ik hier een fantastisch voorbeeld vanJongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt doen werkervaring op bij een bedrijf dat lid is van de businessclub AZ. Werk is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor jonge mensen met een beperking die al zo vaak achter de trompet blazen. ‘Supporters voor Supporters’ maakt dat zij gezien worden én dat zij zich echt gezien voelen.” 

 

  Naam Eric Otten, Penningmeester Stichting VRIENDEN MEE
E-mailadres eric@vriendenmee.nl
Telefoonnummer 06-22690712
 LinkedIn  nl.linkedin.com/in/ericotten/

Eric Otten

“Met het werk van Stichting VRIENDEN MEE willen wij een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor mensen met een beperking. Vaak kunnen zij die met slechts een beetje hulp krijgen. Ik was bij de aftrap van ‘Supporters voor Supporters’ en sprak met de deelnemers. Halverwege het traject sprak ik ze weer en zag het verschil: ze lopen meer rechtop, zijn trots op wat ze doen. Dit project en onze financiële bijdrage daaraan leveren concrete resultaten op. Mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een kans om wel een stap te zetten in de maatschappij en er iets in te betekenen; dat levert hen eigenwaarde op. De leden van de AZ businessclub en AZ geven die kans en hun oprechte betrokkenheid kan in de toekomst leiden tot meer goede initiatieven.” 

  Naam John van den Oord, Algemeen bestuurslid
Stichting VRIENDEN MEE
E-mailadres john@vriendenmee.nl
Telefoonnummer  06-39110588

John van den Oord

‘Vanuit overtuiging zetten wij ons, als Vrienden MEE, in voor een inclusieve samenleving. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen, naar vermogen, kan meedoen en regie over het eigen leven behoudt. Vanuit mijn bestuursfunctie wil ik graag sociaal ondernemen -en innovatiemogelijkheden benutten- om zo een bijdrage te leveren aan de samenleving door samenwerking met gemeenten, organisaties en bedrijfsleven. Mijn expertise als projectmanager bij MEE wil ik graag inzetten om deze visie samen vorm te geven. Door ondersteuning van ‘Vrienden MEE’ hebben innovaties (in de afgelopen jaren) geleid tot reguliere diensten en producten zoals Supporters voor Supporters en de Werkwinkel. Een fantastisch resultaat, maar er blijven aandachtpunten (en uitdagingen) over om op te komen voor kwetsbare burgers in onze samenleving. Mooi dat Vrienden MEE bestaat en dat ik hierin mag en kan bijdragen’.

  Naam Lenda Bruin, Algemeen bestuurslid
Stichting VRIENDEN MEE
E-mailadres lenda@vriendenmee.nl
Telefoonnummer 06-25545642

Lenda Bruin

”Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Tegelijkertijd realiseer ik me dat dit niet voor iedereen eenvoudig en vanzelfsprekend is. In de huidige tijd van veranderingen wordt deze uitdaging alleen nog maar groter. Daarom ben ik blij dat de Stichting VRIENDEN MEE NWH bestaat. Een ‘innovatiefonds plus’ zoals ik dat noem: niet alleen financieren, maar ook verbinding realiseren. Een uitdaging waar ik mij als bestuurslid van de Stichting graag voor inzet!”

Beloningsbeleid Vrienden MEE:

De bestuursleden van de Stichting VRIENDEN MEE Noord-west Holland krijgen geen financiële vergoeding voor de activiteiten die zij verrichten voor de stichting.