Projectplan Zorg & Stad

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Zorg & Stad werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland en BRT Architecten

Datum/looptijd:
Van begin maart 2005 t/m eind juni 2005.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland was financierder van het project Zorg & Stad.

Doelstelling:
Een leefsituatie voor mensen met een zorgbehoefte waarin de gewenste en maximale zelfstandigheid en zelfredzaamheid gerealiseerd is. Een mix in wijkbewoners met en zonder beperking is dan het resultaat.

Omschrijving:
Wonen, welzijn en zorg gericht op integratie en participatie van wijkbewoners met en zonder beperking veronderstelt intersectorale, concrete en praktische samenwerking. BRT Architecten had een module ontwikkeld waarbij op een gestructureerde manier de op de betreffende locatie aanwezige diensten en voorzieningen in kaart konden worden gebracht.