Sportheroes

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Sportheroes werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland, GGD Noord-Kennermerland, Gemeente Alkmaar, Kern 8, Sportbureau Alkmaar, Sportservice Noord-Holland en scholen voor speciaal onderwijs.

Datum/looptijd:
Van begin september 2005 t/m eind september 2007.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland was co-financierder van het project Sportheroes.

Doelstelling:
De kinderen en tieners, (met een verstandelijke beperking) uit het speciaal onderwijs in de gemeente Alkmaar, op een aantrekkelijke manier in aanraking laten komen met een gezonde levensstijl om overgewicht te verminderen.

Omschrijving:
Het project was gestart voor kinderen en tieners met een verstandelijke beperking uit het speciaal onderwijs in de achterstandswijk Overdie in de gemeente Alkmaar. Het was een breed samenwerkingsproject gedragen door diverse organisaties op de gebieden sport en welzijn, zorg en gezondheid. De uitvoeringsinstantie het Nationaal Instituut voor Sport en Bewegen zorgde voor ondersteuning door middel van masterclass en studiedagen. De kinderen en tieners kregen les in bijvoorbeeld skaten en mountainbiken. Daarnaast werden zij begeleid door een voedingsbegeleider en een sociaal-emotionele begeleider.