UitzendbureauPlus

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project UitzendbureauPlus werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland en GGZ Noord-Holland-Noord.

Datum/looptijd:
Van 1 oktober 2006 t/m 31 december 2007.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland was co-financierder van het project.

Doelstelling:
UitzendbureauPlus wil bereiken dat mensen die door psychische, psychiatrische, lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen, maar wel in een reguliere organisatie passende arbeid willen verrichten, dit kunnen doen op een wijze en tijd die voor hen mogelijk is.

Omschrijving:
UitzendbureauPlus is enerzijds de plek van waaruit cliënten individueel of in groepsverband lichte werkzaamheden doen bij bedrijven en instellingen. Anderzijds gaat het hier om een gecombineerd dagbestedingproject van de GGZ Noord-Holland-Noord en één of meerdere zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking; het uitzendbureau is meteen al de werk-/leerplek voor een aantal cliënten. Het gaat erom wat mensen ondanks hun beperking kunnen en willen doen, waardoor hun integratie en participatie in de samenleving wordt vergroot. Er wordt daarbij uitgegaan van de mogelijkheden, vaardigheden en talenten die de mensen in zich hebben.