Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland, UWV, CWI, AZ Business Club en gemeenten in Noord-Holland Noord.

Datum/looptijd:
Van begin 2008 t/m eind 2009.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten.

Doelstelling:
Meer mensen met een arbeidshandicap in Noord-Holland helpen aan werk en scholing. Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten wilde een bedrijvennetwerk opbouwen, met bedrijven die mensen met een arbeidshandicap in dienst hebben genomen of van plan zijn dat te doen.

Omschrijving:
Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten wilde uit het netwerk van werkgevers en intermediaire organisaties een zogenaamde task force samenstellen. Deze task force trachtte knelpunten op te lossen. Eind 2009 was dit bedrijvennetwerk actief, in Noord-Holland Noord zijn minimaal 50 mensen met een arbeidshandicap in dienst genomen. Een succesvol werkgeversbenadering is ontwikkeld.

Lees meer op: www.meenwh.nl