Honkbal MEE!

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Honkbal MEE! werd mogelijk gemaakt door MEE Noordwest-Holland.

Datum/looptijd:
Van eind april 2008 t/m eind juli 2008.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE financierde het project Honkbal MEE!.

Doelstelling:
Enerzijds is de doelstelling: aandacht voor meedoen voor samen sporten, voor mensen met een beperking. Anderzijds is het doel: versteviging van het netwerk van Midden- en Zuid-Kennemerland.

Omschrijving:
Haarlem kent een jaarlijkse honkbalweek. Vanuit de regio’s Midden- en Zuid-Kennermerland is het initiatief genomen om tijdens een dag waarop twee wedstrijden gespeeld worden een box te huren, netwerkleden uit te nodigen en hen op het thema Eigen Kracht-conferenties te informeren en enthousiasmeren om vervolgens de banden te verstevigen tijdens de honkbalwedstrijd. Daarnaast is een (aspirant) sporter met een beperking centraal gesteld vanuit het thema: sporten is belangrijk voor iedereen, sport MEE! Tijdens het evenement zijn sponsors en vrijwilligers geworven voor een G-honkbalteam.