MEE bekent kleur

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project MEE bekent kleur werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland, PRIMO nh en ProFor.

Datum/looptijd:
Van september 2008 t/m september 2009.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE financierde het project MEE bekent kleur.

Doelstelling:
Te realiseren dat per 1 augustus 2009 72 allochtonen met een beperking in Hoorn, Alkmaar en Haarlem gebruik maken van de beschikbare of ontwikkelde zorg-, hulp- en dienstverlening waardoor hun mogelijkheden tot volwaardig burgerschap en maatschappelijke participatie toenemen. Ongeacht hun beperking, culturele achtergrond en sekse.

Omschrijving:
Aanleiding voor dit project is de vooronderstelling van MEE Noordwest-Holland, van gemeenten en van verschillende andere lokale organisaties dat allochtonen met een beperking in vergelijking met autochtonen, minder gebruikmaken van hulp, diensten en voorzieningen in vergelijkbare situaties. Allochtonen zijn door uiteenlopende redenen onvoldoende geïnformeerd over mogelijkheden voor mensen met een beperking; zij kennen het zorgsysteem onvoldoende, maken minder gebruik van de bijhorende voorzieningen en gaan in veel gevallen anders om met beperkingen, ziekten en zorg. Het project MEE bekent kleur is gestart zodat enerzijds allochtonen met een beperking, hun mantelzorgers en hun netwerk op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Anderzijds is het project gestart zodat medewerkers van MEE Noordwest-Holland in staat zijn de vraag om zorg-, hulp- en dienstverlening te duiden en te matchen met een aanbod. Tijdens huisbezoeken gaven getrainde intermediairs informatie en voorlichting over beperkingen en over de mogelijkheden voor mensen met een beperking.