Sjaki-tari-us

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Sjaki-tari-us en MEE Noordwest-Holland.

Datum/looptijd:
Van begin november 2009 t/m eind juni 2010.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project Sjaki-tari-us.

Doelstelling:
Het bieden van menskracht, deskundigheidsbevorderings/kennisoverdracht en materiële ondersteuning. Kinderen met een verstandelijke beperking op Bali worden ondersteund en begeleid in hun ontwikkeling en deelname aan de samenleving.

Omschrijving:
Stichting Sjaki-tari-us biedt ondersteuning aan kinderen met een verstandelijke beperking door Nederlandse middelen en deskundigheid te mobiliseren en beschikbaar te stellen aan ouders, begeleiders en leerkrachten op Bali. Op zo’n manier dat zij het op termijn zelf kunnen toepassen en overdragen. Het project is gestart om inkomsten te generen voor de vervoersservice en andere middelen om het de kinderen makkelijker te maken op Bali. Er was een sponsorloop tijdens de Alkmaarse 4-daagse georganiseerd waaraan De Drogisterij deelnam. De opbrengst werd geschonken aan Stichting Sjaki-tari-us.

Lees meer op: sjakitarius.nl