Best Buddies

Het project Best Buddies Noord-Holland draagt bij aan participatie van mensen met een beperking en gaat uit van de eigen kracht van mensen.

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Best Buddies Noord-Holland werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland en Best Buddies Nederland.

Datum/looptijd:
Van september 2010 t/m juli 2012.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project Best Buddies Noord-Holland.

Doelstelling:
Het doel is om de sociale integratie van de kwetsbare burger te versterken door het realiseren van zeven tot tien één-op-één-vriendschapscontacten tussen mensen met een verstandelijke beperking en studenten in Haarlem, in Amsterdam, in Hoorn en in Den Helder.

Omschrijving:
Het project Best Buddies Noord-Holland draagt bij aan participatie van mensen met een beperking en gaat uit van de eigen kracht van mensen. Studenten, tussen de 16 en 25 jaar, trekken als vrijwilligers gedurende ten minste een jaar op met een leeftijdsgenoot met een verstandelijke beperking. Zij worden aan elkaar gekoppeld in een één-op-één-vriendschapsrelatie waarbij zij iedere week contact hebben (telefonisch of per mail) en om de week samen een activiteit ondernemen. Daarnaast onderneemt de club Best Buddies minimaal twee keer per jaar een gezamenlijke groepsactiviteit.

Lees meer op: Bestbuddies.nl