Sponsorfietstocht John van den Oord kan niet plaatsvinden

Op maandag 10 augustus overhandigde voormalig projectleider van MEE & de Wering John van den Oord een cheque van maar liefst € 9.000,- aan Stichting Vrienden MEE. Met deze fantastische bijdrage, bijeengebracht d.m.v. een sponsorfietstocht, kan stichting Vrienden MEE weer voor heel aantal jongeren een sportabonnement financieren.

John van den Oord en zijn fietsvriend Harry Schra maakten zich klaar om op 5 september ruim 2200 kilometer naar Barcelona te gaan fietsen. Vanochtend bereikte ons echter het bedroevende nieuws dat John vanwege een ernstige medische situatie van zijn vrouw Truus niet aan de fietsreis kan beginnen.

Wij hebben alle begrip voor Johns besluit om de sponsortocht niet door te laten gaan ook niet op langer termijn.

Donateurs van Stichting vrienden MEE kunnen onze activiteiten volgen via de (tijdelijke) facebookpagina https://www.facebook.com/fietsenvoorStichtingVriendenMEE en via de website www.vriendenmee.nl

We denken nu in de eerste plaats aan John en zijn vrouw Truus, en wensen hen heel veel sterkte voor de komende tijd.

Jaap Purmer

Voorzitter Stichting Vrienden MEE

Donatie Bijvoet Energie Victorie Open

Het Bijvoet Energie Victorie Open heeft 1250 euro gedoneerd aan het Vrienden MEE Sportfonds. Dit geld is samen met sponsors en tennissers opgehaald tijdens de toernooiweek en de cheque is door Toon Gerbrands, Algemeen Directeur bij PSV overhandigt aan de stichting.

‘Meer dan een toernooi’
Het toernooi bij de Zes Wielen is een van de grotere toernooien in de regio en staat bekend om de extra activiteiten. Christiaan Demonie, commissielid van het toernooi licht toe waarom de club een bijdrage heeft gedaan: “Wij willen meer zijn dan alleen een tennistoernooi. Het Vrienden MEE Sportfonds maakt het voor iedereen mogelijk om te kunnen sporten, ongeacht beperking of belemmering. Dit sluit aan bij de visie van het toernooi, waarbij geprobeerd wordt iedereen zo veel mogelijk te betrekken bij de activiteiten: ook mensen die een steuntje in de rug nodig hebben”.

Vrienden MEE Sportfonds
Het Vrienden MEE Sportfonds is door de stichting Vrienden MEE Noordwest-Holland opgericht om mensen die volwassen zijn en door een beperking of belemmering in een uitkeringsituatie zitten en daardoor zelf de financiële middelen niet hebben toch te kunnen laten sporten. De afgelopen twee jaar heeft het fonds in de regio Alkmaar meer dan 150 mensen kunnen laten sporten die dit anders niet hadden kunnen doen.

Scoren met Jongeren

Opdrachtgever/samenwerkingspartners:
UWV WERKbedrijf, PrO-werk en MEE Noordwest-Holland.

Datum/looptijd:
Project gestart in november 2011, nog steeds actief.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE stelt financiële middelen beschikbaar om een projectleider – afkomstig van MEE Noordwest-Holland – te bekostigen.

Doelstelling:
Werkervaring bieden aan mensen met een beperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Omschrijving:
Mensen met een beperking kunnen vaak moeilijk passend werk vinden, terwijl ze daar wel de mogelijkheden voor hebben. Speciaal voor jongen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is het project ‘Scoren met Jongeren’ ontwikkeld. Zij kunnen gedurende een jaar werkervaring opdoen bij een sportclub om vervolgens door te stromen in een re-integratietraject of een betaalde baan. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld kantinewerk, bestuurswerk, veldonderhoud, administratief werk of magazijnbeheer.

De volgende verenigingen nemen deel aan het project. Alkmaar en omgeving: Kolping Boys, AFC ’34, WMC, Vitesse ’22, SV Koedijk, Jong Holland, SVW ‘27 Hoorn: Hollandia, Zwaluwen ’30, Always Forward.

Kiezerscafés

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
In een vijftal gemeenten, te weten Haarlem, Beverwijk, Alkmaar, Hoorn en Den Helder, is nauw samengewerkt met Progamma VCP, Kans+, LFB Onderling Sterk, Zorgbelang Noord-Holland, NVA, Platform GGZ en MEE Noordwest-Holland. 

Datum/looptijd:
Van eind januari 2010 tot begin maart 2010.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project Kiezerscafés.

Doelstelling:
Enerzijds is het doel het empoweren van burgers met een beperking door het overdragen van kennis en vaardigheden, waardoor men zelfstandig in staat is zijn/haar stem uit te brengen tijdens de Gemeenteraadverkiezingen. Anderzijds is het doel standpunten van partijen aan burgers met een beperking bekendmaken.

Omschrijving:
Het is voor burgers met een beperking belangrijk om gebruik te maken van hun kiesrecht en daarmee invloed te kunnen uitoefenen op het lokaal of landelijk beleid. Uit onderzoek is gebleken dat deze groep mensen slechts in zeer beperkte mate stemt. MEE Noordwest-Holland wilde in samenwerking met cliëntenorganisaties de burgers met een beperking in haar werkgebied ondersteunen om zo optimaal mogelijk hun stem uit te kunnen brengen. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd waarbij de aanwezige deelnemers werden gestimuleerd om een actieve inbreng te hebben in de discussie met politici, zodat de meningen, standpunten en ideeën van de aanwezige burgers met een beperking zo goed mogelijk naar voren kwamen.

Lees meer op : meenwh.nl

Sjaki-tari-us

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Sjaki-tari-us en MEE Noordwest-Holland.

Datum/looptijd:
Van begin november 2009 t/m eind juni 2010.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project Sjaki-tari-us.

Doelstelling:
Het bieden van menskracht, deskundigheidsbevorderings/kennisoverdracht en materiële ondersteuning. Kinderen met een verstandelijke beperking op Bali worden ondersteund en begeleid in hun ontwikkeling en deelname aan de samenleving.

Omschrijving:
Stichting Sjaki-tari-us biedt ondersteuning aan kinderen met een verstandelijke beperking door Nederlandse middelen en deskundigheid te mobiliseren en beschikbaar te stellen aan ouders, begeleiders en leerkrachten op Bali. Op zo’n manier dat zij het op termijn zelf kunnen toepassen en overdragen. Het project is gestart om inkomsten te generen voor de vervoersservice en andere middelen om het de kinderen makkelijker te maken op Bali. Er was een sponsorloop tijdens de Alkmaarse 4-daagse georganiseerd waaraan De Drogisterij deelnam. De opbrengst werd geschonken aan Stichting Sjaki-tari-us.

Lees meer op: sjakitarius.nl