Fietstocht John & Harry – voor het Sportfonds

Datum/looptijd:
6 juni 2020, helaas heeft de fietstocht niet plaats kunnen vinden vanwege de Corona-pandemie

Betrokkenheid:
inzamelingsactie voor Stichting Vrienden MEE

Doelstelling:
Van Alkmaar naar Barcelona fietsen om kwetsbare jongeren te laten sporten.

Omschrijving:
Het doel is om € 10.000,- bij elkaar te fietsen waarmee we zo’n 60 jongeren aan het sporten kunnen krijgen. Twee zestigplussers en goede vrienden, John van den Oord en Harry Schra, ondernemen in 2020 een fietstocht van Alkmaar naar Barcelona. De reis van liefst 2000 kilometer bekostigen de heren zelf, maar zij hebben het idee opgevat om een mooi bedrag op te halen voor Stichting MEE Sportfonds om zo (kwetsbare) jongeren aan een sport abonnement te kunnen helpen.

De beide mannen gaan op zaterdag 6 juni van start voor de 2000 kilometer naar Barcelona. Iedere donatie telt.

Resultaten:
Uiteindelijk is er zonder fietstocht toch nog een kleine € 9.000 opgehaald voor het sportfonds. Hartelijk dank naar al onze sponsoren in deze gekke tijden.

Kiemkunst – zure bommen en bonbons

Datum/looptijd:
2019

Betrokkenheid:
Stichting Kiemkunst & Stichting Vrienden MEE

Doelstelling:
Een handleiding maken in de vorm van een boek voor theater maken met mensen met een verstandelijke beperking.

Omschrijving:
Financiële ondersteuning voor het maken van het boek ‘zure bommen & bonbons’

Resultaten:
Zure Bommen & Bonbons is het allereerste handboek voor theater maken met mensen met een verstandelijke beperking. Het boek neemt je mee langs reeksen verrassend leuke activiteiten die leiden tot een voorstelling. Of niet. Met de komst van Zure Bommen & Bonbons, is het belangrijkste dat er een theatermethodiek met spelvormen beschikbaar is voor mensen met een verstandelijke beperking zodat dit medium veel breder ingezet kan worden voor deze doelgroep. In het boek wordt de Kiem Theater Methodiek uitgebreid behandeld.

In onze maatschappij, waar cliënten geïntegreerd in de wijk wonen, biedt de Kiem Theater Methodiek een heel concreet hulpmiddel om sociale tools te ontwikkelen hierdoor wordt de persoonlijke integratie succesvol ondersteund en daarmee de verbinding, inclusie en empowerment vergroot.

Wij geloven dat kunst en cultuur het verschil maken in een meer inclusieve en diverse maatschappij. Het klinkt heel groot, maar het is juist zo eenvoudig. Ieder kind dat zich ontwikkelt leert de wereld kennen door middel van spel. Juist door dit spel en plezier bewust in te zetten bij mensen met een verstandelijke beperking creëer je enthousiasme, verwondering en lef. Niet langer praten, maar doen.

Kunst met een G

Datum/looptijd:
November 2019

Betrokkenheid:

Doelstelling:

Omschrijving:

Resultaten:
Een grandioze avond vol talent
We genieten nog na van een geweldige eerste Kunst met een grote G. Wat is normaal? Talenten op het podium tijdens Kunst met een grote G!

Dinsdag 12 november speelden mensen met een beperking de hoofdrol in de cultuurkoepel van Heiloo. Tijdens het evenement ‘Kunst met een grote G! Het Evenement voor G-niaal Talent’ toonden zij hun talenten. Niet de beperking stond centraal, maar de kwaliteit. Wauw wat een avond! Bedankt namens iedereen die deze avond tot stand heeft gebracht

Stickerproject de waterkant

Datum/looptijd:
november 2019

Betrokkenheid:
Esdege-Reigersdaal & Stichting vrienden MEE

Doelstelling:
Door andere omgevingsprikkels rust creëren voor cliënten

Omschrijving:
Op de Waterkant wonen mensen met een beschadigd brein, lichamelijke beperkingen, maar ook dementie. Dit laatste zorgt voor zeer divers impulsief gedrag. Door de omgeving van onze cliënten overzichtelijk en duidelijk te maken, zorgen we ervoor dat we doelbewust gedrag kunnen uitlokken middels de juiste prikkels op de juiste momenten te bieden. Een voorbeeld van omgevingsprikkels is het aanbrengen van posters over deuren waar cliënten eigenlijk niet doorheen mogen. Bijvoorbeeld een buitendeur. Wanneer er een beeld van een boekenkast is, nodigt dit niet uit om door de deur te willen. Het laten maken van deze posters is zeer kostbaar en daarom zouden wij het op prijs stellen als we hier 3.000 tot 5.000 euro voor kunnen krijgen om hier een mooie start mee te maken

Resultaten:
Het hangt!!!! En het is zo mooi.

Onze woonkamer heeft 5 dubbele deuren, nu vallen er 2 weg door de bestickering,  2 zijn tuindeuren, en van 1 is hij sfeervoller gemaakt met glas in lood.

Het geeft een hele andere sfeer. Heel huiselijk. De televisie waarvan het lijkt dat het een aquarium is, is ook populair. Het ziet er echt uit. Er gebeurt van alles, en prikkelt de cliënten die over de gangen dwalen, of langs komen. 

Op de gang hebben we een deur naar de berging. Nu lijkt het op een boekenkast, en klok ernaast met plant. Dit voelt heel huiselijk, en heb je niet het gevoel dat cliënten weg willen door de deur.

 De patio ramen zijn versierd met bloemen en planten. Aan beide kanten, zodat je het overal goed kan zien. Wij zijn er heel blij mee. Natuurlijk moet je meer veranderen dan je bij voorbaat denkt.

Zo is de oranje muur opeens te druk, en stond het te vol met tafeltjes. We ruimen dus op, en schilderen binnenkort de muur. We willen jullie heel erg bedanken voor de gift.

Kiezerscafés

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
In een vijftal gemeenten, te weten Haarlem, Beverwijk, Alkmaar, Hoorn en Den Helder, is nauw samengewerkt met Progamma VCP, Kans+, LFB Onderling Sterk, Zorgbelang Noord-Holland, NVA, Platform GGZ en MEE Noordwest-Holland. 

Datum/looptijd:
Van eind januari 2010 tot begin maart 2010.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project Kiezerscafés.

Doelstelling:
Enerzijds is het doel het empoweren van burgers met een beperking door het overdragen van kennis en vaardigheden, waardoor men zelfstandig in staat is zijn/haar stem uit te brengen tijdens de Gemeenteraadverkiezingen. Anderzijds is het doel standpunten van partijen aan burgers met een beperking bekendmaken.

Omschrijving:
Het is voor burgers met een beperking belangrijk om gebruik te maken van hun kiesrecht en daarmee invloed te kunnen uitoefenen op het lokaal of landelijk beleid. Uit onderzoek is gebleken dat deze groep mensen slechts in zeer beperkte mate stemt. MEE Noordwest-Holland wilde in samenwerking met cliëntenorganisaties de burgers met een beperking in haar werkgebied ondersteunen om zo optimaal mogelijk hun stem uit te kunnen brengen. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd waarbij de aanwezige deelnemers werden gestimuleerd om een actieve inbreng te hebben in de discussie met politici, zodat de meningen, standpunten en ideeën van de aanwezige burgers met een beperking zo goed mogelijk naar voren kwamen.

MEE Vakantiebeurs 2010

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project MEE Vakantiebeurs 2010 werd mogelijk gemaakt door MEE Noordwest-Holland.

Datum/looptijd:
Van eind november 2009 t/m begin februari 2009.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE financierde het project Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten.

Doelstelling:
Bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie van mensen met een beperking, ook op en tijdens vakanties.

Omschrijving:
Op 24 januari 2010 heeft MEE Noordwest-Holland een vakantiebeurs, met als thema toegankelijkheid, voor mensen met een beperking georganiseerd. Toegankelijkheid in de brede zin van het woord: logistiek, fysiek, financieel en in het kader van maatschappelijke acceptatie. Er werd aandacht besteed aan recreatiemogelijkheden en toegankelijke dagjes uit. Het project richtte zich op alle regio’s van MEE Noordwest-Holland: Noordkop, West-Friesland en Noord-, Midden- en Zuid-Kennemerland.

Kijk hier het filmpje:

Foto-expositie Upside Down

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Upside Down bestaat uit een boek en een reizende openluchtexpositie. Het complete project werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen fotograaf Eva Snoijink, SNS REAAL Fonds, het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam, de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Haarlem, het Fonds verstandelijk gehandicapten en MEE Noordwest-Holland. Stichting VRIENDEN MEE heeft de expositie in Alkmaar mede gerealiseerd.

Datum/looptijd:
Van mei 2009 t/m november 2010.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE heeft een financiële bijdrage geleverd. Ons bestuurslid Miranda van Velzen is actief betrokken geweest bij de voorbereiding van de expositie en de openingsactiviteiten waaronder een voetbalwedstrijd tussen AZ-spelers en spelers van G-team van Koedijk en het Dutch Career Cup team van AFC’34. 

Doelstelling:
Het doel van de expositie is om voorbijgangers en bezoekers de eenvoud en schoonheid van kinderen met het Downsyndroom te laten zien. Zodat iedereen die naar een kind met Downsyndroom kijkt, verder kan kijken dan het syndroom.

Omschrijving:
De reizende openluchtexposities Down’s Upside toonde veertig portretten uit het boek de Upside van Down van Eva Snoijink. De expositie moest, in vervolg op het boek, bijdragen aan een positieve beeldvorming en de acceptatie van kinderen en mensen met Downsyndroom in de maatschappij. De expositie is tussen mei 2009 en november 2010 te zien geweest in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Utrecht en Haarlem. Vanwege de officiële openingen van het Alkmaarse plein De Paardenmarkt werd op 15 november 2011 de reizende tentoonstelling Down’s Upside van fotograaf Eva Snoijink op het plein neergezet: veertig portretten van kinderen die het syndroom van Down hebben.

Lees meer op: deupsidevandown.nl

Maatschappelijke stage Ken Elkaar

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Ken Elkaar werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Stichting MEER, Vrijwilligerscentrale Cardanus en een drietal scholen voor voortgezet onderwijs, te weten VSO De Alk, VSO De Stormvogel en VSO De Zevensprong.

Datum/looptijd:
Van september 2008 t/m eind februari 2010.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project Ken Elkaar.

Doelstelling:
Het realiseren van een maatschappelijke stage voor leerlingen binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs van minimaal 30 uur.

Omschrijving:
Maatschappelijke stages zijn voor scholieren van speciaal onderwijs erg belangrijk omdat zij een activiteit uitvoeren waarmee een ander een dienst wordt bewezen. Dat heeft positieve gevolgen voor de eigenwaarde en het zelfbeeld van de scholier, degene aan wie de dienst bewezen wordt is tevreden en aan integratie en participatie wordt letterlijk vorm gegeven. Om deze reden zijn de samenwerkingspartners het project Ken Elkaar gestart.

Lees meer op: meenwh.nl