Omschrijving project

Omschrijf je project aan de hand van deze vragen
Doe je een aanvraag voor een financiële bijdrage uit het VRIENDEN MEE Innovatiefonds? Dan wordt in het aanvraagformulier gevraagd om je project te omschrijven. Omschrijf je project door de volgende vragen te beantwoorden:

 1. Wat is de doelgroep van het initiatief?
 2. Wat is de reikwijdte van het initiatief? (Straat, wijk, dorp, gemeente, provincie of het hele land.)
 3. Wanneer vindt het initiatief plaats?
 4. Is het initiatief al van start gegaan? Zo ja hoe lang bestaat het al?
 5. Wat is de toekomstverwachting van het initiatief? (Wat is er voor nodig om het initiatief op de lange termijn een vast karakter te geven?)
 6. Werkt het initiatief met vrijwilligers en zo ja hoeveel?
 7. Werkt het initiatief met betaalde krachten en zo ja hoeveel?
 8. Heeft het initiatief sponsoren? Zo ja welke, en sponseren zij in geld of goederen?
 9. Welke inkomsten heeft het initiatief? Specificeer of de er inkomsten zijn vanuit subsidie, donaties, lidmaatschappen of verkoop van producten of diensten.
 10. Waar heeft het initiatief behoefte aan? Kies één of meerdere opties uit het volgende rijtje: geld, media-aandacht, materialen, onderzoek, werkplek, cliënten, afnemers, partners, vrijwilligers, bestuurders, financieel, advies, juridisch advies, organisatorisch advies
 11. Hoe levert het project maatschappelijke toegevoegde waarde? (Beschrijf dit in minimaal 250 woorden).
 12. Wat is het beoogde concrete resultaat van het project?
 13. Hoeveel mensen bereikt het initiatief?
 14. Hoe belangrijk is hulp van de stichting Vrienden MEE voor jouw initiatief? (Beschrijf dit in minimaal 250 woorden)
 15. Hoe zou een korte promotietekst voor het initiatief eruit zien?