Over Stichting Vrienden MEE

Meedoen. Zelfstandig zijn. Het is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Maar wat als je wel veel kwaliteiten, maar ook een beperking hebt? Of een achterstand tot de samenleving? Kun je dan evengoed meedoen? En kun je dan toch zelfstandig zijn?

Stichting VRIENDEN MEE helpt mensen met een beperking of achterstand tot de maatschappij om mee te doen aan de samenleving én om zelfstandig te zijn. Dat doet de stichting op twee manieren: met geld en met kennis.

Een financiële bijdrage van Stichting VRIENDEN MEE

Organiseer je iets om mensen met een beperking of achterstand tot de maatschappij bij de samenleving te betrekken? Vraag Stichting VRIENDEN MEE dan om een financiële bijdrage. Dankzij bijdragen uit het Stichting VRIENDEN MEE Innovatiefonds zijn al heel wat mooie dingen tot stand gekomen.

Maak gebruik van de kennis van Stichting VRIENDEN MEE

Meedoen is samenwerken. Daarom staat bij Stichting VRIENDEN MEE de samenwerking tussen mensen met en zonder beperking voorop. Wil jouw organisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maak dan gebruik van de kennis van Stichting VRIENDEN MEE en werk met ons samen om gezamenlijk initiatieven te ondersteunen voor mensen met een beperking of achterstand. Misschien komen de kwaliteiten van mensen met een beperking of achterstand wel enorm goed tot hun recht in jouw bedrijf. Of wellicht is er een mooi project dat je kunt sponsoren.

De doelen van de Stichting VRIENDEN MEE:

  • Meer deelname aan de samenleving door mensen met een beperking of afstand tot de samenleving.
  • Meer maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven.
  • Meer verbinding tussen organisaties, groepen en individuen.

Bestuur

Stichting VRIENDEN MEE helpt mensen met een beperking of achterstand tot de maatschappij om mee te doen aan de samenleving én om zelfstandig te worden. Vanuit hun betrokkenheid met deze doelgroep stellen de bestuursleden zich graag aan u voor.

Het bestuur