Wie zijn VRIENDEN MEE?

Bestuur

Stichting VRIENDEN MEE financiert én initieert projecten die groei en samenwerking stimuleren en realiseren. Vanuit hun betrokkenheid stellen de bestuursleden zich graag aan u voor.

Eric Otten

Eric Otten

Voorzitter
“Met het werk van Stichting VRIENDEN MEE willen wij een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor mensen met een beperking. Vaak kunnen zij die met slechts een beetje hulp krijgen. Ik was bij de aftrap van ‘Supporters voor Supporters’ en sprak met de deelnemers. Halverwege het traject sprak ik ze weer en zag het verschil: ze lopen meer rechtop, zijn trots op wat ze doen. Dit project en onze financiële bijdrage daaraan leveren concrete resultaten op. Mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een kans om wel een stap te zetten in de maatschappij en er iets in te betekenen; dat levert hen eigenwaarde op. De leden van de AZ businessclub en AZ geven die kans en hun oprechte betrokkenheid kan in de toekomst leiden tot meer goede initiatieven.” 
John van den Oord

John van den Oord

Algemeen bestuurslid

‘Vanuit overtuiging zetten wij ons, als Vrienden MEE, in voor een inclusieve samenleving. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen, naar vermogen, kan meedoen en regie over het eigen leven behoudt. Vanuit mijn bestuursfunctie wil ik graag sociaal ondernemen -en innovatiemogelijkheden benutten- om zo een bijdrage te leveren aan de samenleving door samenwerking met gemeenten, organisaties en bedrijfsleven. Mijn expertise als projectmanager bij MEE wil ik graag inzetten om deze visie samen vorm te geven. Door ondersteuning van ‘Vrienden MEE’ hebben innovaties (in de afgelopen jaren) geleid tot reguliere diensten en producten zoals Supporters voor Supporters en de Werkwinkel. Een fantastisch resultaat, maar er blijven aandachtpunten (en uitdagingen) over om op te komen voor kwetsbare burgers in onze samenleving. Mooi dat Vrienden MEE bestaat en dat ik hierin mag en kan bijdragen’.

Peter Ouwerkerk

Peter Ouwerkerk

Penningmeester

”Iedereen heeft zowel mogelijkheden als beperkingen maar niet iedereen heeft gelijke kansen om te leven, te wonen en te werken zoals hij of zij dat graag wil. Ik vind het belangrijk om initiatieven te stimuleren en te ondersteunen die als doel hebben om mensen te helpen om een leef-, woon- of werkplek te vinden als ze dat niet zelf kunnen en daar hulp bij nodig hebben. Met de juiste hulp en ondersteuning zijn er in onze maatschappij voor iedereen mogelijkheden om meer tevreden en gelukkig te zijn. Als bestuurslid van Stichting Vrienden Mee wil ik mij graag inzetten om projeccten te stimuleren die deze doelstelling ook nastereven. Samen doen leidt tot MEE doen.”

Sabine Veel

Sabine Veel

Bestuursassistent

Stichting Vrienden MEE is een stichting die zich met hart en ziel inzet voor de mensen die nét wat extra hulp en ondersteuning kunnen gebruiken.

Met onze bijdragen zijn diverse projecten ondersteund waarmee kwetsbare inwoners in onze samenleving worden geholpen. Dat is het maken van verschil!

Om die reden ben ik ongelooflijk trots dat ik op mijn manier het bestuur kan ondersteunen. Ik zet mij met veel plezier in en hoop nog vele mooie projecten voorbij te zien komen.

Beloningsbeleid Vrienden MEE:

De bestuursleden van de Stichting VRIENDEN MEE krijgen geen financiële vergoeding voor de activiteiten die zij verrichten voor de stichting.