Wie zijn VRIENDEN MEE?

Bestuur

Stichting VRIENDEN MEE financiert én initieert projecten die groei en samenwerking stimuleren en realiseren. Vanuit hun betrokkenheid stellen de bestuursleden zich graag aan u voor.

Eric Otten

Voorzitter
“Met het werk van Stichting VRIENDEN MEE willen wij een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor mensen met een beperking. Vaak kunnen zij die met slechts een beetje hulp krijgen. Ik was bij de aftrap van ‘Supporters voor Supporters’ en sprak met de deelnemers. Halverwege het traject sprak ik ze weer en zag het verschil: ze lopen meer rechtop, zijn trots op wat ze doen. Dit project en onze financiële bijdrage daaraan leveren concrete resultaten op. Mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een kans om wel een stap te zetten in de maatschappij en er iets in te betekenen; dat levert hen eigenwaarde op. De leden van de AZ businessclub en AZ geven die kans en hun oprechte betrokkenheid kan in de toekomst leiden tot meer goede initiatieven.” 

Peter Ouwerkerk

Penningmeester

”Iedereen heeft zowel mogelijkheden als beperkingen maar niet iedereen heeft gelijke kansen om te leven, te wonen en te werken zoals hij of zij dat graag wil. Ik vind het belangrijk om initiatieven te stimuleren en te ondersteunen die als doel hebben om mensen te helpen om een leef-, woon- of werkplek te vinden als ze dat niet zelf kunnen en daar hulp bij nodig hebben. Met de juiste hulp en ondersteuning zijn er in onze maatschappij voor iedereen mogelijkheden om meer tevreden en gelukkig te zijn. Als bestuurslid van Stichting Vrienden Mee wil ik mij graag inzetten om projeccten te stimuleren die deze doelstelling ook nastereven. Samen doen leidt tot MEE doen.”

Beloningsbeleid Vrienden MEE:

De bestuursleden van de Stichting VRIENDEN MEE krijgen geen financiële vergoeding voor de activiteiten die zij verrichten voor de stichting.