Doelstelling en Visie

Onze visie en doelstelling

Stichting VRIENDEN MEE wil bijdragen aan het optimaal (samen)leven van mensen met een beperking in deze maatschappij. De stichting  ondersteunt projecten die groei en samenwerking stimuleren en realiseren. Deze projecten zijn bedoeld om individuen en organisaties optimaal van hun kracht gebruik te laten maken en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Centraal staan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking. Daadkracht, ontwikkeling en verbinding zijn sleutelwoorden.

Stichting VRIENDEN MEE heeft haar focus op de ontwikkeling van mensen, relaties en samenwerkingsverbanden. De organisatie wil betrokken, vernieuwend en ondernemend realiseren. Dat doet zij door middel van verbindend samenwerken.

  • Stichting VRIENDEN MEE draagt graag creatieve oplossingen aan.
  • Stichting VRIENDEN MEE stimuleert het gebruikmaken en inzetten van onbenutte mogelijkheden en kwaliteiten van mensen en organisaties.
  • Stichting VRIENDEN MEE wil een beweging op gang brengen in de samenleving, door het verbinden van organisaties, groepen mensen en individuen.