G-niale Kunstweek

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
De G-niale Kunstweek wordt georganiseerd door MEE Noordwest-Holland en mede mogelijk gemaakt door onder andere Theater de Vest, Artiance (Centrum voor de Kunsten), Bibliotheek Kennemerwaard, Stedelijk Museum Alkmaar, Gemeente Alkmaar en andere  maatschappelijk betrokken bedrijven en instellingen.

Datum/looptijd:
2014: Van vrijdag 24 oktober t/m donderdag 30 oktober
2013: Van maandag 25 februari t/m dinsdag 5 maart 2013.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project en betrokken bij de totstandkoming van de activiteiten.

Doelstelling:
Project waarin het beleven van kunst en cultuur leidt tot vergroting van inclusie en sociale netwerken. Primaire doelgroep is kinderen en jeugdigen met en zonder een verstandelijke beperking. Doelstelling is samen kunst en cultuur te laten beleven waardoor inclusie wordt bevorderd en sociale netwerken gecreëerd en versterkt.

Omschrijving:
De G-niale Kunstweek is een nieuw initiatief in Alkmaar dat inzette op samen kunst en cultuur beleven en maken. De week is bedoeld voor mensen mét en mensen zónder een beperking, en vond  plaats op diverse locaties op en rond het Canadaplein, het Cultuurplein van Alkmaar. Een belangrijke pijler van de
G-niale Kunstweek is de Voorstelling ‘Familieberichten’; een samenwerkings-productie van Theatergroep Eenhoorn en Productiehuis Siberische Bruiloft. Rond het thema van de week, ‘familie en sociale netwerken’, was er verder bij Theater De Vest een expositie te zien met foto’s van acteurs gefotografeerd in hun favoriete rol, en schilderijen gemaakt door teams van BestBuddies; een project waarin studenten gekoppeld worden aan mensen met een verstandelijke beperking. Ook een familierondleiding in het Stedelijk Museum Alkmaar, gastcolleges bij Artiance en de voordracht van een verhaal in de bibliotheek op het Canadaplein maakten deel uit van de week.
www.g-nialekunstweek.nl

In navolging van de eerste succesvolle G-niale Kunstweek in 2013 in Alkmaar, werd ook in 2014 een G-niale Kunstweek georganiseerd van 24 tot en met 30 oktober. Met als thema: ‘Het ritme van nu, waar kunst verbindt’ niet alleen in Alkmaar plaats. Den Helder kreeg ook een eigen G-niale Kunstweek!

Supporters voor Supporters

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
UWV Werkbedrijf, Pro-Werk, Gemeente Alkmaar, Actief Talent, Instituut GAK, stichting Life Goals!

Datum/looptijd:
Het project is begin februari 2013 gestart. Er zijn reeds twee trajecten geweest. Ook in 2015 wordt het traject twee keer gedaan.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE is medefinancierder van het project.

Doelstelling:
Jongeren die gemotiveerd zijn om weer aan de slag te gaan maar een afstand hebben tot de arbeidsmarkt worden via werkervaring en ondersteuning klaar gemaakt voor een opleiding of betaalde baan.

Omschrijving:
Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt doen vier maanden lang, twee dagen in de week werkervaring op bij een bedrijf dat lid is van de businessclub AZ. Daarnaast komen de jongeren een dag in de week bij AZ om te praten over de voortgang en te werken aan een persoonlijk leerplan. Ook kunnen ze gebruik maken van de sportfaciliteiten van AZ. De bedrijven die lid zijn van de businessclub AZ en meedoen aan het project zitten in verschillende branches, waardoor voor iedere deelnemer een passende match gevonden kan worden.

Resultaten:
Tijdens het eerste traject hebben zes van de vijftien jongeren weer een vaste baan gekregen. Daarnaast zijn twee jongeren aan een opleiding begonnen. De overige zes deelnemers zijn gestegen op de participatieladder. Het project kende slechts één uitvaller.

Bijlage:
Marino via projecten MEE naar baan

Kiezerscafé

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
In een vijftal gemeenten, te weten Haarlem, Beverwijk, Alkmaar, Hoorn en Den Helder, is nauw samengewerkt met Progamma VCP, Kans+, LFB Onderling Sterk, Zorgbelang Noord-Holland, NVA, Platform GGZ en MEE Noordwest-Holland. 

Datum/looptijd:
Van eind januari 2010 tot begin maart 2010.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project Kiezerscafés.

Doelstelling:
Enerzijds is het doel het empoweren van burgers met een beperking door het overdragen van kennis en vaardigheden, waardoor men zelfstandig in staat is zijn/haar stem uit te brengen tijdens de Gemeenteraadverkiezingen. Anderzijds is het doel standpunten van partijen aan burgers met een beperking bekendmaken.

Omschrijving:
Het is voor burgers met een beperking belangrijk om gebruik te maken van hun kiesrecht en daarmee invloed te kunnen uitoefenen op het lokaal of landelijk beleid. Uit onderzoek is gebleken dat deze groep mensen slechts in zeer beperkte mate stemt. MEE Noordwest-Holland wilde in samenwerking met cliëntenorganisaties de burgers met een beperking in haar werkgebied ondersteunen om zo optimaal mogelijk hun stem uit te kunnen brengen. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd waarbij de aanwezige deelnemers werden gestimuleerd om een actieve inbreng te hebben in de discussie met politici, zodat de meningen, standpunten en ideeën van de aanwezige burgers met een beperking zo goed mogelijk naar voren kwamen.

Lees meer op : meenwh.nl

MEE Vakantiebeurs 2010

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project MEE Vakantiebeurs 2010 werd mogelijk gemaakt door MEE Noordwest-Holland.

Datum/looptijd:
Van eind november 2009 t/m begin februari 2009.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE financierde het project Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten.

Doelstelling:
Bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie van mensen met een beperking, ook op en tijdens vakanties.

Omschrijving:
Op 24 januari 2010 heeft MEE Noordwest-Holland een vakantiebeurs, met als thema toegankelijkheid, voor mensen met een beperking georganiseerd. Toegankelijkheid in de brede zin van het woord: logistiek, fysiek, financieel en in het kader van maatschappelijke acceptatie. Er werd aandacht besteed aan recreatiemogelijkheden en toegankelijke dagjes uit. Het project richtte zich op alle regio’s van MEE Noordwest-Holland: Noordkop, West-Friesland en Noord-, Midden- en Zuid-Kennemerland.

Kijk hier het filmpje:

Foto-expositie Upside Down

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Upside Down bestaat uit een boek en een reizende openluchtexpositie. Het complete project werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen fotograaf Eva Snoijink, SNS REAAL Fonds, het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam, de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Haarlem, het Fonds verstandelijk gehandicapten en MEE Noordwest-Holland. Stichting VRIENDEN MEE heeft de expositie in Alkmaar mede gerealiseerd.

Datum/looptijd:
Van mei 2009 t/m november 2010.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE heeft een financiële bijdrage geleverd. Ons bestuurslid Miranda van Velzen is actief betrokken geweest bij de voorbereiding van de expositie en de openingsactiviteiten waaronder een voetbalwedstrijd tussen AZ-spelers en spelers van G-team van Koedijk en het Dutch Career Cup team van AFC’34.

Doelstelling:
Het doel van de expositie is om voorbijgangers en bezoekers de eenvoud en schoonheid van kinderen met het Downsyndroom te laten zien. Zodat iedereen die naar een kind met Downsyndroom kijkt, verder kan kijken dan het syndroom.

Omschrijving:
De reizende openluchtexposities Down’s Upside toonde veertig portretten uit het boek de Upside van Down van Eva Snoijink. De expositie moest, in vervolg op het boek, bijdragen aan een positieve beeldvorming en de acceptatie van kinderen en mensen met Downsyndroom in de maatschappij. De expositie is tussen mei 2009 en november 2010 te zien geweest in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Utrecht en Haarlem. Vanwege de officiële openingen van het Alkmaarse plein De Paardenmarkt werd op 15 november 2011 de reizende tentoonstelling Down’s Upside van fotograaf Eva Snoijink op het plein neergezet: veertig portretten van kinderen die het syndroom van Down hebben.

Lees meer op: deupsidevandown.nl

Maatschappelijke stage Ken Elkaar

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Ken Elkaar werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Stichting MEER, Vrijwilligerscentrale Cardanus en een drietal scholen voor voortgezet onderwijs, te weten VSO De Alk, VSO De Stormvogel en VSO De Zevensprong.

Datum/looptijd:
Van september 2008 t/m eind februari 2010.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE was co-financierder van het project Ken Elkaar.

Doelstelling:
Het realiseren van een maatschappelijke stage voor leerlingen binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs van minimaal 30 uur.

Omschrijving:
Maatschappelijke stages zijn voor scholieren van speciaal onderwijs erg belangrijk omdat zij een activiteit uitvoeren waarmee een ander een dienst wordt bewezen. Dat heeft positieve gevolgen voor de eigenwaarde en het zelfbeeld van de scholier, degene aan wie de dienst bewezen wordt is tevreden en aan integratie en participatie wordt letterlijk vorm gegeven. Om deze reden zijn de samenwerkingspartners het project Ken Elkaar gestart.

Lees meer op: meenwh.nl