Conferentie seksualiteit

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:

Datum/looptijd:
Van eind april 2007 t/m 31 december 2007.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland was co-financierder van het project Conferentie seksualiteit.

Doelstelling:
Het positief beleven van seksualiteit op een maatschappelijke geaccepteerde wijze is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking in het kader van hun maatschappelijke integratie.

Omschrijving:
Begeleiders/consulenten vonden het moeilijk en wisten ook niet goed op welke wijze ze seksualiteit bespreekbaar moesten maken met de cliënt. Het bespreekbaar maken van seksualiteit is het begin van het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Er was op 8 november 2007 een werkconferentie georganiseerd gericht op de uitvoerende medewerkers. Vooral het thema: ‘Het bespreekbaar maken van seksualiteit’ stond centraal. Door middel van een inleiding door een deskundige gevolgd door workshops werd bij uitvoerende medewerkers het belang van dit thema onder de aandacht gebracht en kregen ze praktische informatie en handvatten over de wijze waarop ze er zelf in hun praktijk mee aan de slag kunnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *