LerenWerkt

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project LerenWerkt werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland, de ministers van OCW, RPA, HNH, CWI en SZW.

Datum/looptijd:
Van eind augustus 2007 t/m eind oktober 2007.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland was co-financierder van het project LerenWerkt en heeft de aftrap gegeven voor de Week van het Werk.

Doelstelling:
De werkgeverskring, gecoördineerd door MEE, maakt deel uit van het werkgeversplatform waarbij de CWI’s een centrale rol spelen. Het streven was om dat jaar convenant op te stellen. Uitgangspunt was een elftal samen te stellen van duo-ambassadeurs om de werkgeverskring inhoud te geven.

Omschrijving:
De druk op de arbeidsmarkt nam toe in Noord-Holland-Noord. De tekorten aan goed gekwalificeerd personeel, lieten zich daadwerkelijk zien. In de Week van het Werk werd er aandacht besteed aan arbeidsgehandicapten. Zij kunnen, als werkzoekenden, op het juiste niveau gebracht worden om de tekorten op te vangen. Het benoemen van een elftal werkgevers als ambassadeur gaf de kans om het project LerenWerkt explosief te profileren. De activiteiten rond de wedstrijd bood gelegenheid om een onvergetelijke dag te delen met werkgevers die via het project LerenWerkt cliënten met een arbeidshandicap in dienst hebben genomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *