Scoren met Jongeren

Opdrachtgever/samenwerkingspartners:
UWV WERKbedrijf, PrO-werk en MEE Noordwest-Holland.

Datum/looptijd:
Project gestart in november 2011, nog steeds actief.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE stelt financiële middelen beschikbaar om een projectleider – afkomstig van MEE Noordwest-Holland – te bekostigen.

Doelstelling:
Werkervaring bieden aan mensen met een beperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Omschrijving:
Mensen met een beperking kunnen vaak moeilijk passend werk vinden, terwijl ze daar wel de mogelijkheden voor hebben. Speciaal voor jongen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is het project ‘Scoren met Jongeren’ ontwikkeld. Zij kunnen gedurende een jaar werkervaring opdoen bij een sportclub om vervolgens door te stromen in een re-integratietraject of een betaalde baan. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld kantinewerk, bestuurswerk, veldonderhoud, administratief werk of magazijnbeheer.

De volgende verenigingen nemen deel aan het project. Alkmaar en omgeving: Kolping Boys, AFC ’34, WMC, Vitesse ’22, SV Koedijk, Jong Holland, SVW ‘27 Hoorn: Hollandia, Zwaluwen ’30, Always Forward.