MEE Vakantiebeurs 2010

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project MEE Vakantiebeurs 2010 werd mogelijk gemaakt door MEE Noordwest-Holland.

Datum/looptijd:
Van eind november 2009 t/m begin februari 2009.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE financierde het project Leren Werkt voor Arbeidsgehandicapten.

Doelstelling:
Bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie van mensen met een beperking, ook op en tijdens vakanties.

Omschrijving:
Op 24 januari 2010 heeft MEE Noordwest-Holland een vakantiebeurs, met als thema toegankelijkheid, voor mensen met een beperking georganiseerd. Toegankelijkheid in de brede zin van het woord: logistiek, fysiek, financieel en in het kader van maatschappelijke acceptatie. Er werd aandacht besteed aan recreatiemogelijkheden en toegankelijke dagjes uit. Het project richtte zich op alle regio’s van MEE Noordwest-Holland: Noordkop, West-Friesland en Noord-, Midden- en Zuid-Kennemerland.

Kijk hier het filmpje:

Conferentie seksualiteit

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:

Datum/looptijd:
Van eind april 2007 t/m 31 december 2007.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland was co-financierder van het project Conferentie seksualiteit.

Doelstelling:
Het positief beleven van seksualiteit op een maatschappelijke geaccepteerde wijze is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking in het kader van hun maatschappelijke integratie.

Omschrijving:
Begeleiders/consulenten vonden het moeilijk en wisten ook niet goed op welke wijze ze seksualiteit bespreekbaar moesten maken met de cliënt. Het bespreekbaar maken van seksualiteit is het begin van het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Er was op 8 november 2007 een werkconferentie georganiseerd gericht op de uitvoerende medewerkers. Vooral het thema: ‘Het bespreekbaar maken van seksualiteit’ stond centraal. Door middel van een inleiding door een deskundige gevolgd door workshops werd bij uitvoerende medewerkers het belang van dit thema onder de aandacht gebracht en kregen ze praktische informatie en handvatten over de wijze waarop ze er zelf in hun praktijk mee aan de slag kunnen.