Honkbal MEE!

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Honkbal MEE! werd mogelijk gemaakt door MEE Noordwest-Holland.

Datum/looptijd:
Van eind april 2008 t/m eind juli 2008.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE financierde het project Honkbal MEE!.

Doelstelling:
Enerzijds is de doelstelling: aandacht voor meedoen voor samen sporten, voor mensen met een beperking. Anderzijds is het doel: versteviging van het netwerk van Midden- en Zuid-Kennemerland.

Omschrijving:
Haarlem kent een jaarlijkse honkbalweek. Vanuit de regio’s Midden- en Zuid-Kennermerland is het initiatief genomen om tijdens een dag waarop twee wedstrijden gespeeld worden een box te huren, netwerkleden uit te nodigen en hen op het thema Eigen Kracht-conferenties te informeren en enthousiasmeren om vervolgens de banden te verstevigen tijdens de honkbalwedstrijd. Daarnaast is een (aspirant) sporter met een beperking centraal gesteld vanuit het thema: sporten is belangrijk voor iedereen, sport MEE! Tijdens het evenement zijn sponsors en vrijwilligers geworven voor een G-honkbalteam.

Sportheroes

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners:
Het project Sportheroes werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen MEE Noordwest-Holland, GGD Noord-Kennermerland, Gemeente Alkmaar, Kern 8, Sportbureau Alkmaar, Sportservice Noord-Holland en scholen voor speciaal onderwijs.

Datum/looptijd:
Van begin september 2005 t/m eind september 2007.

Betrokkenheid:
Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland was co-financierder van het project Sportheroes.

Doelstelling:
De kinderen en tieners, (met een verstandelijke beperking) uit het speciaal onderwijs in de gemeente Alkmaar, op een aantrekkelijke manier in aanraking laten komen met een gezonde levensstijl om overgewicht te verminderen.

Omschrijving:
Het project was gestart voor kinderen en tieners met een verstandelijke beperking uit het speciaal onderwijs in de achterstandswijk Overdie in de gemeente Alkmaar. Het was een breed samenwerkingsproject gedragen door diverse organisaties op de gebieden sport en welzijn, zorg en gezondheid. De uitvoeringsinstantie het Nationaal Instituut voor Sport en Bewegen zorgde voor ondersteuning door middel van masterclass en studiedagen. De kinderen en tieners kregen les in bijvoorbeeld skaten en mountainbiken. Daarnaast werden zij begeleid door een voedingsbegeleider en een sociaal-emotionele begeleider.