ANBI – status

Stichting Vrienden MEE is ANBI erkend.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI en wat is het belang voor aanvragers van financiele steun?

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 veranderen de voorwaarden en regelgeving voor ANBI’s. Op de website van de Stichting VRIENDEN MEE Noordwest-Holland moeten daardoor bijgaande zaken openbaar staan: